ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΜΣ "ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ" ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2024-2025

Το Τμήμα Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών προκηρύσσει εξετάσεις για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών/φοιτητριών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Γλωσσολογία/Linguistics», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4957/2022 και του Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΠΜΣ «Γλωσσολογία» (ΦΕΚ  τ.Β’ 4278/2023 ).

Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στη «Γλωσσολογία» (MA in Linguistics).

Οι υποψήφιοι/υποψήφιες μπορούν να καταθέτουν την αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά μόνο ηλεκτρονικά στο e-protocolμε Θέμα: «Αίτηση για το ΠΜΣ «ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ» ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ», από 13 Μαΐου έως και 14 Ιουνίου 2024.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στη Φιλοσοφική Σχολή (Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου) την ΠαρασκευήΣεπτεμβρίου 2024.

Προκήρυξη

Ύλη εξετάσεων