Skip to main navigation Skip to main content Skip to page footer

Γλωσσολογία

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΠΜΣ

Διατμηματικό ΠΜΣ "Γνωσιακή Επιστήμη"

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του ΔΠΜΣ Γνωσιακή Επιστήμη για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την προκήρυξη, τους σκοπούς, την οργάνωση και τη λειτουργία του

Η γνωσιακή επιστήμη είναι διεπιστημονικός τομέας σπουδών που ασχολείται με τη μελέτη της νόησης και των γνωσιακών φαινομένων. Συνδυάζει προσεγγίσεις από την φιλοσοφία, τη γνωστική ψυχολογία, τις νευροεπιστήμες, τη γλωσσολογία και την πληροφορική/τεχνητή νοημοσύνη. Ο στόχος είναι η πληρέστερη κατανόηση των νοητικών λειτουργιών (αντίληψη, μνήμη, μάθηση, προσοχή, σκέψη, συναισθήματα, γλώσσα, συνείδηση κοκ).

Ιδιαίτερος στόχος του ΔΠΜΣ είναι να ενοποιήσει τις υπολογιστικές προσεγγίσεις της νόησης με τη βασική πειραματική έρευνα και τον γενικότερο προβληματισμό σχετικά με τη νόηση και τους μηχανισμούς που την υποστηρίζουν. Η συνεργασία ανάμεσα στις θετικές και τις ανθρωπιστικές επιστήμες αλλά και τη φιλοσοφία έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα σημαντική για την εκπαίδευση νέων επιστημόνων που είναι εξοικειωμένοι με τις μεθόδους για τη διαμόρφωση και τον έλεγχο εμπειρικών θεωριών αλλά και με τις τεχνικές υπολογιστικής προσομοίωσης.

Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Γνωσιακή Επιστήμη» οργανώνεται από το Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης και με τη συνεργασία των Τμημάτων Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Φιλολογίας και Ψυχολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Διατμηματικό ΠΜΣ "Μετάφραση: Ελληνική, Αγγλική, Ρωσική"

To Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) «Μετάφραση: Ελληνική, Αγγλική, Ρωσική», του οποίου επισπεύδον Τμήμα είναι το Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, ιδρύθηκε το 2020 και έχει ως αντικείμενο την κατάρτιση μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών σε θέματα μεταφοράς λόγου μεταξύ ελληνικής, αγγλικής και ρωσικής γλώσσας, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες του γλωσσικού συστήματος των τριών γλωσσών και την αλληλεπίδραση των πολιτισμών, όπως αυτή αναδεικνύεται μέσα από τη μετάφραση διαφόρων ειδών λόγου.

Το ΔΠΜΣ στοχεύει να αξιοποιήσει το προπτυχιακό υπόβαθρο που προσφέρουν τα συνεργαζόμενα Τμήματα για τα διευρύνει τη διαγλωσσική οπτική των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών προς γλώσσες και πολιτισμούς τους οποίους δεν θεραπεύουν τα συνεργαζόμενα Τμήματα στο προπτυχιακό τους πρόγραμμα, δημιουργώντας έτσι ελκυστικότερες εργασιακές προοπτικές στον Τομέα της μετάφρασης και αναπτύσσοντας τη διαπολιτισμική οπτική των Τμημάτων στον τομέα των διαπολιτισμικών σπουδών.

Για το ΦΕΚ ίδρυσης, ΦΕΚ Κανονισμού, Οδηγό Σπουδών, Διοίκηση του ΔΠΜΣ Μετάφραση: Ελληνική, Αγγλική, Ρωσική, καθώς και για οποιεσδήποτε ενημερώσεις και ανακοινώσεις σχετικά με το πρόγραμμα, παρακαλούμε επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του https://translate.enl.uoa.gr/.

Κοινό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Ταυτότητα, Εκπαίδευση και Ικανότητες για Δημοκρατικό Πολιτισμό»

Ιστοσελίδα του ΠΜΣ

Το Κοινό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Ταυτότητα, Εκπαίδευση και Ικανότητες για Δημοκρατικό Πολιτισμό» διοργανώνεται από το Τμήμα Θεολογίας (επισπεύδον), το Παιδαγωγικό Τμήμα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, το Τμήμα Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και το the European Wergeland Centre του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Το ΚΠΜΣ «Ταυτότητα, Εκπαίδευση και Ικανότητες για Δημοκρατικό Πολιτισμό» θέτει στο επίκεντρο της εκπαιδευτικής διαδικασίας τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις διεργασίες διαμόρφωσης της ταυτότητας των ατόμων, στοχεύοντας στην εκπαίδευση (μελλοντικών) εκπαιδευτικών όλων των ειδικοτήτων και βαθμίδων στις Ικανότητες Δημοκρατικού Πολιτισμού, ενός ταχύτατα αναπτυσσόμενου πεδίου στην Ευρώπη. Στόχος είναι η διάχυση της δημοκρατίας σε όλα τα στάδια της Εκπαίδευσης από τα Αναλυτικά Προγράμματα ως τη διδακτική μεθοδολογία και την ζωή των μαθητών/τριών ευρύτερα.

Η φοίτηση στο ΚΠΜΣ είναι μονοετής (1 πλήρες ημερολογιακό έτος συμπεριλαμβανομένου του θερινού εξαμήνου) και η εκπαιδευτική διαδικασία οργανώνεται αποκλειστικά με μεθόδους εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Τα δίδακτρα ανέρχονται στα 3.400 ευρώ, ενώ παρέχεται η δυνατότητα απαλλαγής βάσει οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων. Οι φοιτητές/τριες δύνανται να κάνουν αίτηση για υποτροφίες. Αναλυτικές πληροφορίες υπάρχουν στον Οδηγό Σπουδών.

Επικοινωνία αποκλειστικά στο email της Γραμματείας του ΠΜΣ: secr_MAdemocracy@theol.uoa.gr

Κανονισμός λειτουργίας

Δήλωση πολιτικής ποιότητας

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Μέσα από το προσεκτικά σχεδιασμένο Πρόγραμμα Σπουδών του, το ΠΜΣ προσφέρει πλούσια θεωρητική, επιστημονική και πρακτική κατάρτιση δίνοντας τη δυνατότητα εξειδίκευσης σε μία από τις τρεις προσφερόμενες κατευθύνσεις, η ολοκλήρωση της οποίας οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ), το οποίο αποδίδει συνολικά 75 ECTS με βάση το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πιστωτικών Μονάδων.

Οι προσφερόμενες ειδικεύσεις είναι οι εξής:

  1. Θρησκεία, Εκπαίδευση και Ικανότητες για Δημοκρατικό Πολιτισμό
  2. Γλώσσα, Ιστορία και Λογοτεχνία στην Εκπαίδευση και Ικανότητες για Δημοκρατικό Πολιτισμό
  3. Εκπαίδευση για τη Δημοκρατική Ιδιότητα του Πολίτη και για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και Ικανότητες για Δημοκρατικό Πολιτισμό

Το ΚΠΜΣ υλοποιείται στα ελληνικά και τα αγγλικά με διακριτό Πρόγραμμα Σπουδών σε κάθε γλώσσα. Οι υποψήφιοι φοιτητές/τριες επιλέγουν κατά την αίτησή τους την ειδίκευση και τη γλώσσα του προγράμματος σπουδών, στο οποίο θέλουν να φοιτήσουν.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Το ΚΠΜΣ θα υποδεχθεί τους πρώτους φοιτητές και τις πρώτες του φοιτήτριες τον Σεπτέμβριο του 2024.

Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών ορίζεται από την Τετάρτη 6/3/2024 ως και την Τετάρτη 5/6/2024.

Επικοινωνία αποκλειστικά στο email της Γραμματείας του ΠΜΣ: secr_MAdemocracy@theol.uoa.gr

Οδηγίες για την υποβολή αίτησης