Skip to main navigation Skip to main content Skip to page footer

Γλωσσολογία

E-ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

Χειμερινό εξάμηνο

Πέμπτες 18:30

16 Νοεμβρίου    Κλήμης Άντζακας (Πανεπιστήμιο Πατρών)Νοηματική Γλώσσα - Όψεις σε διαφορετικά επίπεδα γλωσσικής ανάλυσης
Οι νοηματικές γλώσσες είναι φυσικές γλώσσες που χρησιμοποιούνται από τους Κωφούς ανθρώπους για την επικοινωνία τους. Ωστόσο, η έρευνα για τις νοηματικές γλώσσες και η αναγνώρισή τους ως φυσικών γλωσσών είναι σχετικά πρόσφατη. Τι γνωρίζουμε πλέον για τις νοηματικές γλώσσες ως προς τα βασικά επίπεδα γλωσσικής ανάλυσης; Πόσα  κοινά στοιχεία μπορεί έχουν με τις προφορικές γλώσσες; Πόσο μπορεί να διαφοροποιούνται από τις προφορικές γλώσσες;

23 Νοεμβρίου    Τάσος Τσαγγαλίδης (ΑΠΘ)Για τις εγκλίσεις του νεοελληνικού ρήματος
Σύνδεσμος WebEx, Password: Dkg5MmDTC33

Δεν είναι λίγες οι δυσκολίες που προκύπτουν από την ανάλυση νεοελληνικών τύπων όπως /γράψω, δέσω, μιλήσω /κ.ο.κ. ως τύπων μονολεκτικής υποτακτικής, όπως έχει καταγραφεί από πολλές πλευρές σε όλη τη διάρκεια του 20ού αιώνα. Ταυτόχρονα, παραμένει εντυπωσιακή η ασυμφωνία ως προς την ακριβή ανάλυση των συνδυασμών του  ρήματος με τα τροπικά μόρια /θα, να/ και /ας/ ως διαφορετικών (περιφραστικών) εγκλίσεων.
Με βάση τις διαθέσιμες περιγραφές και συνυπολογίζοντας τις προβλέψεις της τυπολογίας των ρηματικών κατηγοριών θα εξετάσουμε την ισχύ συγκεκριμένων γενικεύσεων, οι οποίες συχνά λειτουργούν ως κριτήρια για τον ορισμό συγκεκριμένων κατηγοριών και την ταξινόμηση συγκεκριμένων τύπων.

30 Νοεμβρίου    Xαράλαμπος Θεμιστοκλέους (University of Oslo)Open Brain AI: Computational Language Research
Σύνδεσμος WebEx, Password: JbmMXiJG228

Η γλωσσική αξιολόγηση είναι ένα κρίσιμο εργαλείο για τον καθορισμό κατάλληλων θεραπευτικών στρατηγικών στις διάφορες διαταραχές ομιλίας, λόγου, και επικοινωνίας, οι  οποίες μπορεί να είναι νευρογενείς, αναπτυξιακές ή επίκτητες. Διαδραματίζει επίσης βασικό ρόλο στην παρακολούθηση της προόδου των μαθητών στο εκπαιδευτικό περιβάλλον. Οι παραδοσιακές μέθοδοι αξιολόγησης της γλώσσας είναι σε μεγάλο βαθμό χειρωνακτικές, απαιτώντας σημαντικό χρόνο και πόρους για την εκτέλεση και την ανάλυσή τους. Αυτό συχνά οδηγεί σε πρόσθετο άγχος τόσο για τους ασθενείς όσο και για τους επαγγελματίες. Για να αντιμετωπίσουμε αυτές τις προκλήσεις, έχουμε αναπτύξει το Open Brain AI, μια πρωτοποριακή υπολογιστική πλατφόρμα προσβάσιμη στο Open Brain AI. Αυτή η πλατφόρμα ενσωματώνει τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης αιχμής, όπως μηχανική
εκμάθηση, επεξεργασία φυσικής γλώσσας, εκτεταμένα μοντέλα γλώσσας και αυτοματοποιημένες δυνατότητες ομιλίας σε κείμενο. Το Open Brain AI έχει
σχεδιαστεί για να επεξεργάζεται και να αναλύει αυτόνομα γλωσσικά δεδομένα, προφορικά και γραπτά, σε πολλές γλώσσες.
Αυτή η παρουσίαση θα εμβαθύνει στο αναπτυξιακό ταξίδι του Open Brain AI, αναδεικνύοντας τις δυνατότητες επεξεργασίας γλώσσας που υποστηρίζονται από AI. Θα διερευνήσουμε τις εξελιγμένες γλωσσικές μετρήσεις που χρησιμοποιεί για να αξιολογήσει τόσο τις ευρείες όσο και τις λεπτομερείς πτυχές της γλώσσας. Ένα βασικό πλεονέκτημα του Open Brain AI είναι η ικανότητά του να μειώνει σημαντικά το βάρος των ερευνητών, των κλινικών ιατρών και των εκπαιδευτικών, προσφέροντας γρήγορη, αυτοματοποιημένη ανάλυση της γλώσσας. Αυτή η αποτελεσματικότητα δίνει τη δυνατότητα στους επαγγελματίες της υγειονομικής περίθαλψης και της εκπαίδευσης να βελτιώσουν τις λειτουργικές ροές εργασίας τους, διαθέτοντας περισσότερο χρόνο και πόρους για την άμεση και ουσιαστική δέσμευση ασθενών και σπουδαστών. Επιπλέον, το Open Brain AI δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να διεξάγουν ολοκληρωμένες αναλύσεις δεδομένων ανεξάρτητα, παρέχοντας περισσότερο χρόνο για άλλους κρίσιμους τομείς θεραπευτικής παρέμβασης και εκπαιδευτικής υποστήριξης.

7 Δεκεμβρίου    Μαρία Χριστοδουλίδου (Frederick University)Ερωτήσεις του τύπου 'γιατί' μέσα από την προσέγγιση της Ανάλυσης Συνομιλιακής Διεπίδρασης
Σύνδεσμος WebEx, Password: z57eWJ3ppXr

Εδώ και αρκετό καιρό, το ενδιαφέρον των αναλυτών συνομιλιακής διεπίδρασης για τις ερωτήσεις – απαντήσεις είναι ιδιαίτερα αυξημένο (π.χ. Raymond 2003, Steensig & Drew 2008, Stivers, Enfield & Levinson 2010, Heritage & Raymond 2012, Παυλίδου 2018, Χριστοδουλίδου 2018 κ.ά). Η έρευνα όμως πάνω στις πλήρεις ερωτήσεις του τύπου ‘γιατί’ είναι πολύ περιορισμένη. 
Αξιοποιώντας τα εργαλεία της Ανάλυσης Συνομιλιακής Διεπίδρασης, θα αναλυθούν ερωτήσεις που εισάγονται με ‘γιατί να μην’, ‘πώς είναι δυνατόν να’, ‘που είναι’  σε πλαίσιο παραπόνων κατά τη διάρκεια κλήσεων σε ζωντανή ραδιοφωνική εκπομπή. Η εστίαση της ανάλυσης θα είναι στη θέση που καταλαμβάνουν στη  συνεισφορά και στην αλληλουχία των συνεισφορών οι ερωτήσεις σε συνδυασμό με μεταφορές, κατηγοριοποιήσεις, ακραίες διατυπώσεις και υπερβολές, για να δημιουργήσουν μια συγκεκριμένη διάθεση ή ατμόσφαιρα ή για να πείσουν και να επηρεάσουν τον ακροατή.

 

Ακαδημαικό έτος 2022-2023

Εαρινό εξάμηνο

08 Μαρτίου

Ελένη Καπογιάννη

University of Kent

The joke and the joker: examining context, intention and accountability in
cases of offensive humour

Σύνδεσμος Webex

22 Μαρτίου

Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη

ΑΠΘ

Δέντρο και καρπός: Θεωρία-Διαχρονία-Διδασκαλία

Σύνδεσμος Webex

05 Απριλίου

Κατερίνα Νικολαΐδου

ΑΠΘ

Η τεχνική του ηλεκτροπαλατογράφου μέσα από τυπικά και κλινικά
δεδομένα

Σύνδεσμος Webex

26 Απριλίου

Αλεξάνδρα Γεωργακοπούλου

King’s College London

Μικρές ιστορίες (‘τα στόρυ’ …) στα κοινωνικά μέσα: Μια τεχνογραφική
θεώρηση

Σύνδεσμος Webex

10 Μαΐου

Valentin Werner

Universität Bamberg

Studying performed language

Σύνδεσμος Webex

Χειμερινό εξάμηνο

02 Νοεμβρίου

Ελένη Αγαθοπούλου

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Σύνδεση μεταξύ της έρευνας μάθησης και διδασκαλίας Γ2: Επισημάνσεις και προτάσεις

Σύνδεσμος Webex

16 Νοεμβρίου

Βαλάντης Φυνδάνης

Cyprus University of Technology

Teasing apart tense-related encoding and retrieval deficits in aphasia

Σύνδεσμος Webex

30 Νοεμβρίου

Γιώργος Ξυδόπουλος

Πανεπιστήμιο Πατρών

Νέα Ελληνικά και Αγγλικά: δανεισμός ή εξαγγλισμος;

Παρουσίαση

14 Δεκεμβρίου

Ειρήνη Θεοδωροπούλου

Qatar University

Επανασυστήνοντας την Ελλάδα ως brand στον επενδυτικό λόγο: η περίπτωση του Ελληνικού

Σύνδεσμος Webex